Ebeveynlik tarzları (2)
Sevdenur Yıldırım

Sevdenur Yıldırım

Ebeveynlik tarzları (2)

09 Mart 2021 - 11:10

Herkese merhabalar,

2 Mart 2021 tarihinde yayınlanmış yazının devamı…

 

3. İzin Verici Müsamahakâr Ebeveyn Tarzı

Bu ebeveynlik tarzına sahip ebeveynler çocuklarının davranışlarını denetlemezler ve kontrol etmezler veya yeteri kadar denetim ve kontrole sahip değillerdir. Bunun yanında çocuklarına karşı sevecen, sıcak ve genelde kabul edici bir yaklaşım içerisindedirler. Ebeveynin çocuğuna karşı olan bu yakınlığı çocuğun bağımsız ve özerk bir birey olmasını sağlar. Bu ebeveynlik tarzına sahip ebeveynler çocuklarının yaptığı her şeyi iyi karşılar ve çocuklara her istediklerini yapmaları konusunda izin verirler. Bir çocuğun her istediğini yapması çocuğun dürtü kontrolü, sabırlı olma, sebatkârlık ve dikkat yoğunlaştırma gibi olumlu özelliklerin gelişmemesine sebep olur. Bu şekilde büyüyen çocukların her istek ve arzusunu tatmin etme çabası bu çocukları diğer bireylere karşı duyarsızlaştırır ve bunun sonucu olarak da çocuklar bencil ve sorumsuz bireyler haline gelebilirler. Çocuğun ilk hayatı olan aile içerisinde bu durumlar bir sorun olarak görülmezken çocuk okula başladıktan ve topluma girmeye başladıktan sonra sorun olmaya başlar. Arzu ve isteklerini denetlemeyi öğrenemeyen çocuklar arkadaşları tarafından dışlanabilir. Çocukların aile içerisinde her istekleri yerine getirilirken toplum içerisinde yerine getirilmeyen istekler çocuğu hayal kırıklığına uğratır. Bu isteğinin engellenmesi sonucu çocukta saldırgan davranışlar ortaya çıkabilir. Bunun dışında bu çocukların akademik başarısı da düşük olur. Çünkü yeterli sabıra, iç denetime ve disipline sahip değillerdir. Bu ebeveynlik tarzına sahip bireylerin zorlandığı bir diğer konu ise şudur; çocuğun küçükken karşılanabilen istekleri çocuk büyüdükçe artmaktadır. Arttıkça her istek yerine getirilmemeye başlar. Bu da ebeveyn-çocuk ilişkisinde olumsuz durumların ortaya çıkmasına sebep olur ( Solmuş , 2010 ) .

 

4. İzin Verici İhmalkâr Ebeveyn Tarzı

İzin verici ihmalkâr ebeveyn tarzına sahip ebeveynlerinde izin verici müsamahakâr ebeveyn tarzına sahip ebeveynler gibi  çocukları üzerinde kontrolleri yoktur veya yetersiz  kontrolleri vardır. Genellikle bu bireyler çocuklarına karşı bir sorumluluk hissetmez ihmal eden hatta reddedici kişilerdir. Bu ebeveynlik tarzına sahip bireyler çocuklarına sıcak, sevecen davranmadıkları gibi bir de çocuklarına karşı öfke ve kızgınlık duyguları hissederler. Saldırganca davranışlar gösterebilirler. Bu ebeveynlik tarzı çocuğun ebeveyni tarafından istenmediği durumlarda ortaya çıkan ebeveynlik tarzıdır. Bu durum istenmeyen bir hamilelik ( evlilik dışı ilişki veya tecavüz gibi durumlar) sonucunda dünyaya gelme veya ebeveynin kendisinden kaynaklı sebeplerden olabilir. Bu ebeveynlik tarzına sahip bireylerin çocukları sosyal ilişkilerde zorlanırlar. Bu çocuklar ilgi ve sevgi görmedikleri için öğrenemezler ve kendileri de göstermezler. Hatta aksi olan kızgınlık duygusunu hissederler. Bir yandan ilgi ve sevgi için başka insanlara ihtiyaç duyarlar, bir yandan da güvenemedikleri başka insanları istemezler.

 

Okuduğunuz bu 4 ebeveynlik tarzından sizce siz hangi tarza sahipsiniz ? Üzerinde düşünmeyi ihmal etmeyiniz… Ona göre yanlışlarınızı veya doğrularınızı görebilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkür ederim.

Hoşçakalın, sağlıcakla kalın…

 

Kaynakça

Bağlanma, Evlilik ve Aile Psikolojisi ( Editör: T, Solmuş). İstanbul : Sistem Yayıncılık. (S. 145-150 ) .

YORUMLAR

  • 1 Yorum

Son Yazılar